omnifoto.nl

Masters of light

Retourneren

Wij zijn niet tevreden als u niet 100% tevreden bent!

Daarom mag je bij ons je bestelling binnen 14 dagen kosteloos retourneren waarna je het volledige factuur bedrag minus de verzendkosten kosten, binnen een termijn van uiterlijk 7 dagen terug krijgt.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd mits:
– het van voldoende frankering is voorzien
– het geen door de klant in gebruik genomen/beschadigde producten bevat
– het geen productverpakkingen bevat die onherstelbaar beschadigd zijn.
– het artikel onbeschadigd, compleet is en in de originele verpakking zit
– de zending voorzien is van een door ons verstrekt RMA nummer

Neem alvorens het eventueel retour zenden van een bestelling contact met ons op voor het verkrijgen van een RMA nummer.

Retourneren is echter niet mogelijk voor:
– filters, zoals bijvoorbeeld de handgemaakte LEE Filters, welke uit hun verpakkingen zijn gehaald en waarvan het zegel verbroken is.
– aankopen van zaken die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper
– aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk, maatwerk valt buiten het retourrecht
– aankopen welke door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– computerprogrammatuur waarvan koper de verzegeling heeft verbroken
– boeken en tijdschriften

Privacy bepaling

Algemeen:
Omnifoto.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Omnifoto.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan, je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik van NAW gegevens:
Omnifoto.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
– als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres en afleveradres nodig om je bestelling uit te voeren.

Om het winkelen bij Omnifoto.nl zo aangenaam en eenvoudig mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op.
In je Omnifoto.nl account slaan we informatie op zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Indien je een account hebt aangemaakt dan kan je deze ten alle tijde aanpassen of verwijderen, de gegevens van verwerkte bestellingen kunnen echter niet worden verwijderd, dit kan pas nadat de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar is geeindigd;
We bewaren de gegevens van:
– Bestellingen en bewijzen van levering van bestellingen
– Bewaren betalingsoverzichten / facturen
– Bewaren van boekhouding en administratie
– Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en ge-exporteerde goederen en andere relevante gegevens

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken we je per email tot ons te richten; adres: support@omnifoto.nl.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Omnifoto.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om je order correct af te handelen.

Disclaimer

Het gebruik van enige informatie door een bezoeker c.q. gebruiker van deze site, verkregen middels het bezoek aan deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker.
Omnifoto.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante informatie waarnaar wordt verwezen en waarin Omnifoto.nl als doorgeefluik fungeert volledig en juist is.
Daarentegen kan Omnifoto.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Omnifoto.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door onjuist gebruik van producten of uit aangeboden of verwezen informatie.
De site www.omnifoto.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Omnifoto.nl worden gehost en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.
Omnifoto.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden verzoeken we u zich per email tot ons te richten via dit mail adres: support@omnifoto.nl.